Màn Hình HMI Mitsubishi GT2712-STBD

Mã sản phẩm: GT2712-STBD

THÔNG TIN CƠ BẢN

GT2712-STBD :
Điện áp 24 VDC ,
Kích thước : 12.1 Inch SVGA ,
Màu sắc : 65536 colors ,
Loại màn hình : TFT Color .