Màn Hình HMI Mitsubishi GT2710-VTWA

Mã sản phẩm: GT2710-VTWA

THÔNG TIN CƠ BẢN

GT2710-VTWA:
Điện áp 220 VAC ,
Kích thước : 10.4 Inch VGA ,
Màu sắc : 65536 colors ,
Loại màn hình : TFT Color

45,000,000