Màn Hình HMI Mitsubishi GT1155-QSBD

Mã sản phẩm: GT1155-QSBD

THÔNG TIN CƠ BẢN

– Loại màn hình: STN color LCD
– Kích thước: 5.7″
– Nguồn cấp: 24VDC (+10%, -15%)
– Cáp kết nối: RS-422/485, RS-232
– Kích thước trên panel: 153(W) × 121(H) [mm]