Màn Hình HMI Mitsubishi GT2310-VTBD

Mã sản phẩm: GT2310-VTBD

THÔNG TIN CƠ BẢN

GT2310-VTBA :
Điện áp 24 VDC ,
Kích thước : 10.4 Inch ,
Màu sắc : 65536 colors ,
Kích thước : 211.2(8.315)(W)×158.4(6.236)(H) mm(inch)

25,000,000