MCB BH-D6 4P 20A 6KA

Mã sản phẩm: BH-D6 4P 20A 6KA

THÔNG TIN CƠ BẢN

– Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 20A Mitsubishi

– Số pha: 4 pha

– Điện áp định mức: 440V

– Dòng định mức: 20A

– Dòng ngắn mạch tại 400V: 6 kA

– Cấp độ bảo vệ: IPX2

– Hãng sản xuất: Mitsubishi

346,000