Công tắc xoay 3 vị trí Idec YW1S-33E20 tự nhã, 2NO

THÔNG TIN CƠ BẢN

Loại : Tự nhã
Số vị trí : 3
Kích thước lắp đặt : Ø22
Tiếp điểm : 2NO