Công tắc xoay 2 vị trí Idec YW1S-2E20 tự giữ, 2NO

THÔNG TIN CƠ BẢN

Loại : Tự giữ
Số vị trí : 2
Kích thước lắp đặt : Ø22
Tiếp điểm : 2NO