Nút Nhấn Idec YW1B-A1E01Y màu vàng, Phi 22, không đèn, nhấn giữ, 1NC

Mã sản phẩm: YW1B-A1E01Y

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Vàng
Phi: Ø 22
Đặc điểm: Không đèn
Tác động : Nhấn giữ
Chế độ : Thường đóng

50,000