Nút Nhấn Idec YW1B-M1E01G màu xanh, Phi 22, không đèn, nhấn nhả, 1NC

Mã sản phẩm: YW1B-M1E01G

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: xanh
Phi: Ø 22
Đặc điểm: Không đèn
Tác động : Nhấn nhả
Chế độ : Thường đóng

32,000