Nút dừng khẩn cấp Idec AVW401R màu đỏ, Phi 22, nhấn giữ, 1NC

THÔNG TIN CƠ BẢN

Loại : Nút dừng khẩn cấp
Phi : Ø 22 mm
Tiếp điểm : 1NC
Màu sắc : Đỏ
Vật liệu : Nhựa