Nút Nhấn Idec YW1L-A2E11Q4Y, màu vàng, Phi 22, có đèn, nhấn giữ, 1NO 1NC, 24V DC/AC

Mã sản phẩm: YW1L-A2E11Q4Y

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Vàng
Phi: Ø 22
Đặc điểm: có đèn
Tác động : Nhấn giữ
Chế độ : 1NO 1NC

Cấp nguồn : 24V DC/AC

111,000