Nút Nhấn Idec YW1L-A2E11Q4R, màu đỏ, Phi 22, có đèn, nhấn giữ, 1NO 1NC, 24V DC/AC

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Đỏ
Phi: Ø 22
Đặc điểm: có đèn
Tác động : Nhấn giữ
Chế độ : 1NO 1NC

Cấp nguồn : 24V DC/AC