Nút Nhấn Idec YW1L-A2E10Q4R, màu đỏ, Phi 22, có đèn, nhấn giữ, 1NO, 24V DC/AC

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Đỏ
Phi: Ø 22
Đặc điểm: có đèn
Tác động : Nhấn giữ
Chế độ : Thường hở

Cấp nguồn : 24V DC/AC