Nút Nhấn Idec YW1L-A2E11QM3G, màu xanh, Phi 22, có đèn, nhấn giữ, 1NO 1NC, 220V DC/AC

Mã sản phẩm: YW1L-A2E11QM3G

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Xanh
Phi: Ø 22
Đặc điểm: có đèn
Tác động : Nhấn giữ
Chế độ : 1NO 1NC

Cấp nguồn : 220V DC/AC

125,000