Nút Nhấn Idec YW1L-A2E10QM3G, màu xanh, Phi 22, có đèn, nhấn giữ, 1NO, 220V AC/DC

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Xanh
Phi: Ø 22
Đặc điểm: có đèn
Tác động : Nhấn giữ

Cấp nguồn : 220V AC/DC
Chế độ : Thường hở