Nút Nhấn Idec YW1L-A2E10QM3Y, màu vàng, Phi 22, có đèn, nhấn giữ, 1NO, 220V AC/DC

Mã sản phẩm: YW1L-A2E10QM3Y

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Vàng
Phi: Ø 22
Đặc điểm: có đèn
Tác động : Nhấn giữ
Chế độ : Thường hở

Nguồn cấp : 220V AC/DC

91,000