Nút Nhấn Idec YW1L-M2E10Q4G, màu xanh, Phi 22, có đèn, nhấn nhả, 1NO, 24V AC/DC

Mã sản phẩm: YW1L-M2E10Q4G

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Xanh
Phi: Ø 22
Đặc điểm: có đèn
Tác động : Nhấn nhả

Cấp nguồn : 24V AC/DC
Chế độ : Thường hở

91,000