Nút Nhấn Idec YW1L-M2E11QM3G, màu xanh, Phi 22, có đèn, nhấn nhả, 1NO 1NC, 220V DC/AC

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Xanh
Phi: Ø 22
Đặc điểm: có đèn
Tác động : Nhấn nhả
Chế độ : 1NO 1NC

Cấp nguồn : 220V DC/AC