Nút Nhấn Idec YW1B-M1E11R màu đỏ, Phi 22, không đèn, nhấn nhả, 1NC + 1NO

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: đỏ
Phi: Ø 22
Đặc điểm: Không đèn
Tác động : Nhấn nhả
Chế độ : Thường đóng + Thường hở