Màn hình cảm ứng HMI Fuji 10.4 Inch UG430H-VS4

THÔNG TIN CƠ BẢN

Dòng sản phẩm L UG 30 Series
Màn hình : 10.4 Inch
Màu sắc : TFT color LCD SVGA
Nguồn cấp : DC24V