Màn hình cảm ứng HMI Fuji 12.1 Inch UG530H-VS4

THÔNG TIN CƠ BẢN

Dòng sản phẩm L UG 30 Series
Màn hình : 12.1 Inch
Màu sắc : TFT color LCD SVGA
Nguồn cấp : DC24V