Màn hình cảm ứng HMI Fuji 10.4 Inch UG430H-TS4

THÔNG TIN CƠ BẢN

Dòng sản phẩm L UG 30 Series
Màn hình : 10.4 Inch
Màu sắc : TFT color LCD VGA
Nguồn cấp : DC24V