Nút Nhấn Idec YW1B-M1E10Y màu vàng, Phi 22, không đèn, nhấn nhả, 1NO

Mã sản phẩm: YW1B-M1E10Y

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Vàng
Phi: Ø 22
Đặc điểm: Không đèn
Tác động : Nhấn nhả
Chế độ : Thường hở

32,000