Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MR-ES/UL

THÔNG TIN CƠ BẢN

Nguồn cung cấp: 220 VAC
Số ngõ vào : 14
Số ngõ ra : 10
Kiểu đầu ra : Relay .