Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GC-32MT/D

THÔNG TIN CƠ BẢN

Nguồn cấp: 100-240VAC
Số đầu vào: 16
Số đầu ra: 16
Kiểu đầu ra: Transistor