Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi QY40P

Mã sản phẩm: QY40P

THÔNG TIN CƠ BẢN

Module ngỏ vào QY40
Số ngỏ RA : 16
Nguồn cấp : 24 VDC
Thời gian đáp ừng : 1/5/10/20/70 ms
Sử dụng cho PLC Họ Q

1,500,000