Cảm Biến Từ Tròn Omron E2B-M18KS08-WZ-C1

THÔNG TIN CƠ BẢN

Nguồn cung cấp 12~24VDC ±10%

Kiểu dáng hình trụ D=18

Khoảng cách phát hiện vật từ tính : 8 mm

Ngỏ ra Open Colector NPN, NO