Cảm Biến Từ Tròn Omron E2B-M12KS04-WZ-B1

THÔNG TIN CƠ BẢN

Nguồn cung cấp 12~24VDC ±10%

Kiểu dáng hình trụ D=12

Khoảng cách phát hiện vật từ tính : 4 mm

Ngỏ ra Open Colector PNP, NO