Relay Kiếng Omron MY4N-GS AC220/240

THÔNG TIN CƠ BẢN

Relay Kiếng Omron MY4N-GS AC220/240

Relay 14 chân .

Khả năng chịu tải : 3 A

Cuộn coil : AC220/240