Relay Kiếng Omron MY4N-GS DC6

Mã sản phẩm: MY4N-GS DC6

THÔNG TIN CƠ BẢN

Relay Kiếng Omron MY4N-GS DC6

Relay 14 chân .

Khả năng chịu tải : 3 A

Cuộn coil : DC6

70,000