Cảm Biến Quang Omron E3JK-R4M1

Mã sản phẩm: E3JK-R4M1

THÔNG TIN CƠ BẢN

Nguồn cấp auto 12~240VDC, 24-240VAC

Loại cảm biến : Chế độ Gương

Khoảng cách phát hiện vật : 4 mét

Ngỏ ra : relay SPDT 3A-250VAC

1,250,000