BỘ NGUỒN DINRAIL OMRON S8VM-60005C

Mã sản phẩm: S8VM-60005C

THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Nguồn cấp:  100 to 240 VAC (85 to 264 VAC)
  • Nguồn ra có thể điều chỉnh:  –10% ~ 15% (V.ADJ)
  • Công suất : 600W .
  • Ngỏ ra : 5Vdc .
  • Dòng định mức : 120A .

9,750,000