Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3S-20MT-ES

Mã sản phẩm: FX3S-20MT-ES

THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Nguồn Cấp : 220 Vac .
  • Số đầu vào : 12 .
  • Số đầu ra : 8 .
  • Ngỏ vào : 24 Vdc .
  • Ngỏ ra : Transistor .
  • Xuất xứ : Mitsubishi Nhật bản .