Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3G-14MR/ES-A

Mã sản phẩm: FX3G-14MR/ES-A

THÔNG TIN CƠ BẢN

Nguồn cấp: 100-240VAC
Số đầu vào: 8
Số đầu ra: 6
Kiểu đầu ra: Relay