Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX2N-64MR-ES/UL

Mã sản phẩm: FX2N-64MR-ES/UL

THÔNG TIN CƠ BẢN

Nguồn cung cấp: 220 VAC .

Số ngõ vào : 32 .

Số ngõ RA : 32 .

Kiểu đầu ra : Relay .

9,000,000