Máy cắt không khí Mitsubishi AE1250-SW 65KA 4P loại cố định