Màn Hình HMI Mitsubishi GT2310-VTBD

Mã sản phẩm: GT2310-VTBD

THÔNG TIN CƠ BẢN

GT2310-VTBA :
Điện áp 24 VDC ,
Kích thước : 10.4 Inch ,
Màu sắc : 65536 colors ,
Kích thước : 211.2(8.315)(W)×158.4(6.236)(H) mm(inch)

25,000,000 

Mô tả

Sản phẩm màn hình cảm ứng công nghiệp hmi Mitsubishi GT2300, màn hình thuộc hiển thị rõ nét thuộc dòng LCD TFT Color. Được sử dụng trong rất nhiều ngành nghề công nghiệp hiện đại như tàu biển, đường sắt, thủy điện, cung cấp giải pháp theo dõi , điều khiển quá trình hoạt động của hệ thống máy móc sản xuất một cách chính xác và đảm bảo an toàn cho người vận hành.

HMI Mitsubishi GT2308 VÀ GT2310
GT2310-VTBA : Điện áp 220VAC , 10.4 Inch , 65536 colors , 289(11.38)(W)×200(7.87)(H) mm(inch)
GT2310-VTBD : Điện áp 24 VDC , 10.4 Inch , 65536 colors , 289(11.38)(W)×200(7.87)(H) mm(inch)
GT2308-VTBA : Điện áp 220VAC , 8.4 Inch , 65536 colors , 227(8.94)(W)×176(6.93)(H) mm(inch)
GT2308-VTBD : Điện áp 24 VDC , 8.4 Inch , 65536 colors , 227(8.94)(W)×176(6.93)(H) mm(inch)

GT2300 2