Màn hình cảm ứng HMI Fuji 10.4 Inch V810TD

THÔNG TIN CƠ BẢN

Dòng sản phẩm : V8 Series
Kích thước : 10.4 Inch
Màn hình : TFT Màu
Độ phân giải : 640×480
Nguồn cấp : 24VDC

Mô tả

Màn hình cảm ứng HMI Fuji V8 Series :
V806MD : 5.7 inch / STN Mono / 320×240 / 24VDC
V806CD : 5.7 inch / STN Color / 320×240 / 24VDC
V806TD : 5.7 inch / TFT Color / 320×240 / 24VDC
V806iMD : 5.7 inch / STN Mono / 320×240 / Ethernet port / 24VDC
V806iCD : 5.7 inch / STN Color / 320×240 / Ethernet port / 24VDC
V806iTD : 5.7 inch / TFT Color / 320×240 / Ethernet port / 24VDC
V808CD : 8.4 inch / TFT Color / 640×480 / 24VDC
V808iCD : 8.4 inch / TFT Color / 640×480 / Ethernet port / 24VDC
V808SD : 8.4 inch / TFT Color / 800×600 / 24VDC
V808iSD : 8.4 inch / TFT Color / 800×600 / Ethernet port / 24VDC
V808CH : 7.5 inch / TFT Color / 640×480 / 24VDC
V808iCH : 7.5 inch / TFT Color / 640×480 / Ethernet port / 24VDC
V810C : 10.4 inch / TFT Color / 640×480 / 220VAC
V810CD : 10.4 inch / TFT Color / 640×480 / 24VDC
V810iC : 10.4 inch / TFT Color / 640×480 / Ethernet port / 220VAC
V810iCD : 10.4 inch / TFT Color / 640×480 / Ethernet port / 24VDC
V810T : 10.4 inch / TFT Color / 640×480 / 220VAC
V810TD : 10.4 inch / TFT Color / 640×480 / 24VDC
V810iT : 10.4 inch / TFT Color / 640×480 / Ethernet port / 220VAC
V810iTD : 10.4 inch / TFT Color / 640×480 / Ethernet port / 24VDC
V810S : 10.4 inch / TFT Color / 800×600 / 220VAC
V810SD : 10.4 inch / TFT Color / 800×600 / 24VDC
V810iS : 10.4 inch / TFT Color / 800×600 / Ethernet port / 220VAC
V810iSD : 10.4 inch / TFT Color / 800×600 / Ethernet port / 24VDC
V812S : 12.1 inch / TFT Color / 800×600 / 220VAC
V812SD : 12.1 inch / TFT Color / 800×600 / 24VDC
V812iS : 12.1 inch / TFT Color / 800×600 / Ethernet port / 220VAC
V812iSD : 12.1 inch / TFT Color / 800×600 / Ethernet port / 24VDC
V815iX : 15 inch / TFT Color / 1,024×768 / Ethernet port / 220VAC
V815iXD : 15 inch / TFT Color / 1,024×769 / Ethernet port / 24VDC