• BỘ ĐẾM OMRON H7EC-N

  715,000 

  Bộ đếm Counter Omron H7EC-N

  Màn hình LCD LED 7 đoạn

  Màu bộ đếm : Xám trắng

  Đầu vào : ngỏ vào tiếp điểm

  Kích thước mặt cắt tủ : 22 x 44.8 mm

 • BỘ ĐẾM OMRON H7EC-NV

  804,000 

  Bộ đếm Counter Omron H7EC-N

  Màn hình LCD LED 7 đoạn

  Màu bộ đếm : Xám trắng

  Đầu vào : ngỏ vào NPN/PNP

  Kích thước mặt cắt tủ : 22 x 44.8 mm

 • BỘ ĐẾM OMRON H7EC-NFV

  1,069,000 

  Bộ đếm Counter Omron H7EC-N

  Màn hình LCD LED 7 đoạn

  Màu bộ đếm : Xám trắng

  Đầu vào : ngỏ vào AC/DC

  Kích thước mặt cắt tủ : 22 x 44.8 mm

 • BỘ ĐẾM OMRON H7EC-NV-H

  1,049,000 

  Bộ đếm Counter Omron H7EC-N

  Màn hình LCD LED 7 đoạn

  Màu bộ đếm : Xám trắng

  Đầu vào : ngỏ vào NPN/PNP

  Kích thước mặt cắt tủ : 22 x 44.8 mm

 • BỘ ĐẾM OMRON H7EC-N-B

  783,000 

  Bộ đếm Counter Omron H7EC-N

  Màn hình LCD LED 7 đoạn

  Màu bộ đếm : Đen

  Đầu vào : ngỏ vào tiếp điểm

  Kích thước mặt cắt tủ : 22 x 44.8 mm

 • BỘ ĐẾM OMRON H7EC-NV-B

  948,000 

  Bộ đếm Counter Omron H7EC-N

  Màn hình LCD LED 7 đoạn

  Màu bộ đếm : Đen

  Đầu vào : ngỏ vào NPN/PNP

  Kích thước mặt cắt tủ : 22 x 44.8 mm

 • BỘ ĐẾM OMRON H7EC-NFV-B

  1,120,000 

  Bộ đếm Counter Omron H7EC-N

  Màn hình LCD LED 7 đoạn

  Màu bộ đếm : Đen

  Đầu vào : ngỏ vào AC/DC

  Kích thước mặt cắt tủ : 22 x 44.8 mm

 • BỘ ĐẾM OMRON H7EC-NV-BH

  1,041,000 

  Bộ đếm Counter Omron H7EC-N

  Màn hình LCD LED 7 đoạn

  Màu bộ đếm : Đen

  Đầu vào : ngỏ vào NPN/PNP

  Kích thước mặt cắt tủ : 22 x 44.8 mm

 • BỘ ĐẾM OMRON H7CZ-L8

  1,069,000 
  Bộ đếm đa năng size 48×48 hiển thị 6 LED trên nền LCD
  Nguồn cấp  100-240VAC 50Hz.
  1 hoặc trạng thái ngỏ ra relay, gắn trên đế chân tròn 8 chân.
  Tốc độ đếm ngỏ vào lên đến 5Khz, nhiều mode OUT khác nhau lựa chọn
  Chức năng đếm lên, đếm xuống và salce được tỷ lệ hiển thị (0.01~99.99)
 • BỘ ĐẾM OMRON H7CZ-L8D1

  1,069,000 
  Bộ đếm đa năng size 48×48 hiển thị 6 LED trên nền LCD
  Nguồn cấp 12~24VDC
  1 hoặc trạng thái ngỏ ra relay, gắn trên đế chân tròn 8 chân.
  Tốc độ đếm ngỏ vào lên đến 5Khz, nhiều mode OUT khác nhau lựa chọn
  Chức năng đếm lên, đếm xuống và salce được tỷ lệ hiển thị (0.01~99.99)
 • BỘ ĐẾM OMRON H7CX-A114-N

  2,867,000 
  Bộ đếm đa năng size 48×48 hiển thị 4~8 LED trên nền LCD
  Nguồn cấp 12~24VDC hoặc 100-240VAC 50Hz.
  1 hoặc 2 trạng thái ngỏ ra transistor hoặc relay.
  Chức năng đếm lên, đếm xuống. đếm hướng lên/xuống và salce được tỷ lệ hiển thị (0.01~99.99)
  Nhiều mode đếm khác nhau: đếm tổng, đếm lập lại (batch), đếm 2 pha, đo tốc độ (tachometer)
  Ứng dụng đo tốc độ máy, đo chiều dài, máy cán tôn, xà gồ, …
 • BỘ ĐẾM OMRON H7CX-A114D1-N

  2,877,000 
  Bộ đếm đa năng size 48×48 hiển thị 4~8 LED trên nền LCD
  Nguồn cấp 12~24VDC hoặc 100-240VAC 50Hz.
  1 hoặc 2 trạng thái ngỏ ra transistor hoặc relay.
  Chức năng đếm lên, đếm xuống. đếm hướng lên/xuống và salce được tỷ lệ hiển thị (0.01~99.99)
  Nhiều mode đếm khác nhau: đếm tổng, đếm lập lại (batch), đếm 2 pha, đo tốc độ (tachometer)
  Ứng dụng đo tốc độ máy, đo chiều dài, máy cán tôn, xà gồ, …
 • BỘ ĐẾM OMRON H7CX-A11-N

  3,116,000 
  Bộ đếm đa năng size 48×48 hiển thị 4~8 LED trên nền LCD
  Nguồn cấp 12~24VDC hoặc 100-240VAC 50Hz.
  1 hoặc 2 trạng thái ngỏ ra transistor hoặc relay.
  Chức năng đếm lên, đếm xuống. đếm hướng lên/xuống và salce được tỷ lệ hiển thị (0.01~99.99)
  Nhiều mode đếm khác nhau: đếm tổng, đếm lập lại (batch), đếm 2 pha, đo tốc độ (tachometer)
  Ứng dụng đo tốc độ máy, đo chiều dài, máy cán tôn, xà gồ, …
 • BỘ ĐẾM OMRON H7CX-A11D1-N

  2,867,000 
  Bộ đếm đa năng size 48×48 hiển thị 4~8 LED trên nền LCD
  Nguồn cấp 12~24VDC hoặc 100-240VAC 50Hz.
  1 hoặc 2 trạng thái ngỏ ra transistor hoặc relay.
  Chức năng đếm lên, đếm xuống. đếm hướng lên/xuống và salce được tỷ lệ hiển thị (0.01~99.99)
  Nhiều mode đếm khác nhau: đếm tổng, đếm lập lại (batch), đếm 2 pha, đo tốc độ (tachometer)
  Ứng dụng đo tốc độ máy, đo chiều dài, máy cán tôn, xà gồ, …
 • BỘ ĐẾM OMRON H7CX-A4-N

  2,917,000 
  Bộ đếm đa năng size 48×48 hiển thị 4~8 LED trên nền LCD
  Nguồn cấp 12~24VDC hoặc 100-240VAC 50Hz.
  1 hoặc 2 trạng thái ngỏ ra transistor hoặc relay.
  Chức năng đếm lên, đếm xuống. đếm hướng lên/xuống và salce được tỷ lệ hiển thị (0.01~99.99)
  Nhiều mode đếm khác nhau: đếm tổng, đếm lập lại (batch), đếm 2 pha, đo tốc độ (tachometer)
  Ứng dụng đo tốc độ máy, đo chiều dài, máy cán tôn, xà gồ, …
 • BỘ ĐẾM OMRON H7CX-A4W-N

  3,336,000 
  Bộ đếm đa năng size 48×48 hiển thị 4~8 LED trên nền LCD
  Nguồn cấp 12~24VDC hoặc 100-240VAC 50Hz.
  1 hoặc 2 trạng thái ngỏ ra transistor hoặc relay.
  Chức năng đếm lên, đếm xuống. đếm hướng lên/xuống và salce được tỷ lệ hiển thị (0.01~99.99)
  Nhiều mode đếm khác nhau: đếm tổng, đếm lập lại (batch), đếm 2 pha, đo tốc độ (tachometer)
  Ứng dụng đo tốc độ máy, đo chiều dài, máy cán tôn, xà gồ, …